Kontakt

EU za praćenje domaćih suđenja za ratne zločine (faza II)

Španskih boraca 1

11000 Beograd

Telefon: +381 11 3606 260

E-mail: ppiu-serbia@osce.org

map