Sprovođenje

Misija OEBS-a u Srbiji

Misija OEBS-a u Srbiji ima mandat da pruža pomoć organima vlasti i civilnom društvu u cilju demokratskog razvoja i zaštite ljudskih prava, uključujući i prava nacionalnih manjina. Kako bi unapredila proces demokratizacije, toleranciju, vladavinu prava i poštovanje OEBS-ovih standarda i ciljeva, Misija pruža pomoć i podršku prilikom primene zakona iz ovih oblasti, nadgleda funkcionisanje demokratskih institucija i procesa, pruža pomoć prilikom rekonstrukcije i obuke organa za sprovođenje zakona i pravosuđa i pomaže u rešavanju pitanja iz medijske sfere. Misija podržava povratak izbeglica i interno raseljenih lica u njihove domove širom Srbije.

Konsultanti

Gojko Pantović

Pravni savetnik